• [ 赤札 ]

  / XÍCH TRÁT /

  n

  giấy đỏ/phiếu giảm giá/biển giảm giá
  赤札をつける(商品などに) :Dán phiếu giảm giá (vào sản phẩm)
  赤札付き特価品《掲》 :Hàng hóa với giá đặc biệt đã được gắn phiếu giảm giá
  Ghi chú: Tờ giấy đỏ được dán vào hàng để biểu thị rằng nó đã được bán, hay đã được giảm giá hay là hàng thanh lý...

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X