• [ 顎骨 ]

  / NGẠC CỐT /

  n

  Xương hàm
  下顎骨の成長 : sự phát triển của xương hàm dưới
  下顎骨異常 : sự không bình thường của xương hàm dưới
  上下顎骨固定 : sự cố định của xương hàm trên

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X