• Kỹ thuật

  [ 圧縮機 ]

  máy nén [compressor]

  Tin học

  [ 圧縮器 ]

  chương trình nén [compressor]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X