• Kỹ thuật

    [ 圧縮試験 ]

    thử nghiệm nén [pressure welding]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X