• [ 集まる ]

  n

  dồn

  v5r

  tập hợp lại/tụ họp lại/tụ hội/tập trung

  v5r

  tích chứa

  v5r

  tụ tập

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X