• []

  n, n-suf

  nơi đến/nơi gửi đến
  ~(宛て)にお問い合わせください: Hãy liên hệ với ~
  ~(宛て)にメモを残す: để lại lời nhắn cho~

  [ 当て ]

  n

  mục tiêu/mục đích/điểm đến/sự hy vọng/sự trông đợi/sự kỳ vọng
  当てのない旅: chuyến đi không mục đích
  私は彼の援助を当てにしていた: tôi trông đợi vào sự giúp đỡ của anh ấy

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X