• [ 当てはまる ]

  v5r

  được áp dụng (luật)/có thể áp dụng/đạt được/được xếp vào nhóm
  この理論はすべての事実に当てはまる: lý thuyết này có thể áp dụng vào mọi trường hợp

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X