• [ 充てる ]

  v1

  vấp/va chạm
  trúng/trúng đích
  phân công (công việc)
  đoán/dự đoán/dự toán
  đầy đủ/bố trí/sắp xếp

  [ 当てる ]

  v1

  đánh trúng/bắn trúng
  的に矢を当てる: bắn trúng mũi tên vào đích

  Kinh tế

  [ 充てる ]

  chỉ định (thanh toán cho) [appropriate (payment to)]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X