• Kỹ thuật

    [ アブソリュート位置検出器 ]

    máy biến thế năng tuyệt đối [absolute position transducer]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X