• Kỹ thuật

    [ アブレシブ摩耗 ]

    sự mài mòn [abrasive wear]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X