• Kỹ thuật

  [ アプセット溶接 ]

  kỹ thuật hàn chồn [upset welding]
  Category: hàn [溶接]
  Explanation: 溶接継手端面を突き合わせ、加圧しながら抵抗発熱でおこなう溶接。

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X