• []

  n

  võng
  tấm lưới
  lưới/mạng lưới/hệ thống
  データ網: hệ thống dữ liệu
  テロ網: mạng lưới khủng bố
  網で魚をとる :đánh cá bằng lưới
  chài

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X