• [ 編む ]

  / BIÊN /

  n

  bện

  v5m

  đan
  かごを編む: đan giỏ
  セーターを手で編む: đan áo len bằng tay

  v5m

  đan móc

  v5m

  xoắn

  v5m

  xoắn xuýt

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X