• Kỹ thuật

    [ アモルファス合金繊維 ]

    sợi của hợp chất không kết tinh [amorphous alloy fiber]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X