• adv

  đại khái/đại thể/qua loa/khái quát
  計画のあらましを述べる :Trình bày kế hoạch một cách khái quát
  コンテストのあらましを作る: lên kế hoạch phác thảo cho cuộc thi
  営業内容のあらましを記載する: ghi tóm tắt nội dung hoạt động kinh doanh
  あらましを書く: viết đề cương

  n

  nét chính/điểm chính/đề cương
  計画のあらましを述べる: trình bày những điểm chính của kế hoạch
  戦略のあらましを描く: nêu lên những điểm chính của chiến lược
  (~の)あらましを述べる : nêu lên nét chính của~

  n

  qua loa

  Tin học

  trừu tượng [abstract]
  Explanation: Ví dụ: lớp trìu tượng.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X