• [ 歩く ]

  v5k

  đi bộ/đi/bước
  2,3歩前に歩く: bước lên phía trước vài bước
  通りを歩く: đi dọc con đường
  つま先で歩く: đi bằng đầu ngón chân

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X