• Tin học

  [ アレイ処理機構 ]

  bộ xử lý mảng [array processor/vector processor]
  Explanation: Là một nhóm các bộ xử lý cùng loại được kết nối với nhau và hoạt động đồng bộ với nhau thường nhờ sự điều khiển của một bộ xử lý trung tâm.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X