• []

  / TÚC /

  n

  hạt kê
  粟おこし: bánh hạt kê
  粟粒動脈瘤: chứng phình mạch hạt kê
  粟粒大の: cỡ hạt kê
  粟粒(性)塞栓症: tắc mạch hạt kê

  []

  n

  bong bóng/bọt
  せっけんの泡: bong bóng xà phòng
  せっかくの努力もすべて水の泡だった : mọi nỗ lực rút cục cũng tan thành bọt nước

  Kỹ thuật

  []

  bọt [solvent pop]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X