• Tin học

    [ 暗号同期 ]

    sự đồng bộ hóa mật mã [cryptographic synchronization]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X