• Kỹ thuật

    [ アンチローリング装置 ]

    thiết bị chống lắc ngang [anti-rolling device]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X