• Tin học

    [ 暗黙連結処理定義 ]

    định nghĩa xử lý liên kết ẩn [implicit link (process definition)]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X