• Tin học

    [ 暗黙アドレシング ]

    địa chỉ hóa ẩn [implicit addressing]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X