• Kỹ thuật

    [ R-RIM法 ]

    việc tạo khuôn phun do phản ứng được củng cố [reinforced reaction injection molding]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X