• Kỹ thuật

    [ RANS ]

    sự mô phỏng bằng số trung bình Reynold [Reynolds averaged numerical simulation]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X