• []

  n

  nhà
  「君の家はどこですか」「このマンショーンの12階です」: "Nhà của cậu ở đâu?" "Ở tầng 12 của tòa nhà này."
  gia đình
  橋本君ちでは次男が家を継ぐそうだ。: Nghe nói con trai thứ nhà Hashimoto sẽ tiếp nối sự nghiệp gia đình.

  []

  / PHỦ /

  n, int, uk

  không
  良いか否か : Có tốt hay không?
  ~だろうか否かと考える: Nghĩ có phải là ~ hay là không
  申し出に対して受けるか否か : có chấp nhận đơn khiếu nại hay không?
  真実か否か : có phải sự thật hay là không?

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X