• Kỹ thuật

    [ イオン化損傷 ]

    các thiệt hại do ion hoá [ionized damage]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X