• [ 偉勲 ]

  n

  thành công vĩ đại/thành tích vĩ đại
  偉勲を立てる: đạt được thành tích vĩ đại

  [ 遺訓 ]

  n

  di huấn
  di giáo
  di cáo

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X