• [ 石垣 ]

  n

  tường đá/thành đá
  石垣を作ること :Xây dựng tường dá
  石垣を崩す :Phá hủy thành đá

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X