• Tin học

    [ 異常終了 ]

    kết thúc bất thường [abnormal termination/abnormal end/abend (abbr.)]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X