• [ 一行 ]

  / NHẤT HÀNH /

  n

  một hàng/một dòng
  パラグラフとパラグラフの間に一行あける: phân cách các đoạn văn bằng một dòng (xuống dòng)
  一行送り: xuống dòng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X