• [ 著しい ]

  adj

  đáng kể
  電子工業は近年著しい進歩を遂げた。: Những năm gần đây, công nghiệp điện tử đã đạt được những tiến bộ đáng kể.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X