• Tin học

    [ 一様乱数 ]

    số ngẫu nhiên đồng nhất [uniform random number/uniformly distributed random number]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X