• Kinh tế

  [ 一覧払い ]

  trả tiền khi xuất trình/trả tiền ngay [at sight/sight payment]
  Category: Ngoại thương [対外貿易]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X