• Kinh tế

  [ 一覧払信用状 ]

  thư tín dụng trả tiền ngay [sight credit/sight letter of credit]
  Category: Ngoại thương [対外貿易]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X