• adv

    thà rằng/đành rằng
    いっそ~すればよい: thà rằng như thế thì tốt

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X