• Tin học

    [ 一定期間 ]

    giai đoạn cố định/thời gian cố định [fixed period]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X