• [ いつのまにか ]

  adv

  một lúc nào đó không biết/lúc nào không biết
  いつの間にか終わっていた: Kết thúc lúc nào không biết
  いつの間にか財政的苦境に立たされている: Bị rơi vào tình trạng khó khăn về mặt tài chính lúc nào không biết
  いつの間にか立ち去る(家族・会員などが): (gia đình, hội viên...) bỏ đi lúc nào không biết

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X