• adv

  cực kỳ/rất
  彼を殺す(の命を奪う)ことなど、私にとってはいとも簡単なことだ: Đối với tôi, giết anh ta quả thực rất dễ dàng
  長い間行方不明になっている家族をいとも簡単に見分ける: Tôi có thể dễ dành nhận ra gia đình mà mình đã bị thất lạc sau một thời gian dài
  いとも簡単に勝つ: Chiến thắng rất dễ dàng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X