• Tin học

    [ 移動受信 ]

    thu tín hiệu một cách di động [mobile reception (of a signal)]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X