• []

  / PHỦ /

  n, int, uk

  chẳng đúng/không
  賛成か否か: tán thành hay không tán thành

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X