• []

  n

  châu chấu
  蝗の数は夏になると劇的に急増する: Cứ mùa hè đến, số lượng châu chấu lại tăng nhanh một cách đột biến
  アジアには、蝗を食べる人たちもいる: ở Châu Á có người ăn châu chấu

  adv

  cào cào

  adv

  chấu

  adv

  châu chấu

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X