• [ 嫌がる ]

  v5r

  ghét/không ưa/không thích/không bằng lòng/không vui lòng/ngại
  (人)が~することを嫌がる: Ghét điều ai đó làm điều gì
  一日にたくさんのEメール・メッセージを受信するのを嫌がる: Tôi ghét nhận quá nhiều email và tin nhắn trong một ngày
  手荷物が多いのを嫌がる: Tôi ngại mang nhiều hành lý

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X