• [ 隠居 ]

  n

  về hưu
  ご隠居: người về hưu
  彼は隠居して年金生活をしている。: Ông ấy về hưu và sống bằng lương hưu.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X