• Kỹ thuật

    [ ウィーナー・ヒンチンの定理 ]

    định lý Wiener-Khinchin [Wiener-Khinchin theorem]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X