• Kỹ thuật

    [ ウェーブはんだ付け ]

    sự hàn bằng sóng điện từ [wave soldering]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X