• Kỹ thuật

  [ 受け入れ ]

  sự nhận vào [acceptance]

  Tin học

  [ 受入れ ]

  chấp nhận [accept/accessioning]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X