• Kỹ thuật

    [ 受け入れ抜き取り ]

    sự rút mẫu khi nhận hàng [acceptance sampling]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X