• Kinh tế

  [ 請負 ]

  đấu thầu [tender]
  Category: Ngoại thương [対外貿易]

  [ 請負 ]

  sự thầu phụ (để xây dựng) [contract to do (construction) work]
  Category: Tài chính [財政]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X