• Kinh tế

  [ 受取債権の増加 ]

  tăng số lượng tiền và tài khoản phải thu [Increase in notes and accounts receivable, trade (US)]
  Category: Tài chính [財政]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X