• [ 牛小屋 ]

  n

  chuồng bò
  牛小屋にわらを敷く: trải rơm trong chuồng bò
  牛小屋を掃除する: dọn dẹp chuồng bò

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X